Thursday, October 22, 2015

Zergatik kutsatzen dute gehiago diesel autoek kamioiek eta autobusek baino?

Diesel auto batek autobus batek edo kamioi astun batek baino gehiago kutsatzen du airea. Ez du normala ematen baina halaxe da. NOx gasak ez aireratzeko teknologia izan bada baina autogileak ez dira ari aplikatzen autoak errealitatean funtzionatzen duten baldintzetan.
2015 urtetik aurrera Euro 6 arauak jarri dira indarrean autoentzat, kamioiei eskatzen zaizkien balditzen antzekoekin. Auto berrientzako eskakizunen artean partikulei eta NOx gasei buruzkoak daude.

Hala ere, gauza jakina da orain arteko arauek diesel ibilgailu arinek benetako funtzionamenduan izaten dituzten isurketak ez dituztela ondo islatzen. AEBetan eskandaloa piztu zen jakin zenean Volkswagenek probak egitekoan iruzurra egiten zuela software bidez  isurketak murriztuz. Europan, ordea, probak egiten direnean, iruzurrik ez eginda ere, agertzen diren kutsadura-balioak benetako funtzionamendukoak baino askoz txikiagoak dira.

Ibilgailu astunetan NOx-en isurketak hainbeste murriztu badira izan da 2011z geroztik ezarri zaizkien probak oso estuak direlako, benetako funtzionamenduarekin bat datozenak. Euro 6 arauak betetzen dituzten auto arinek ere, kamioien antzera, NOx isurketa txikiak dituzte. Horrek esan nahi du teknikoki lor daitekeen zerbait dela. Gertatzen da Euro 6 araua zorrozki betetzeko epea 2020 urtea dela eta oraindik ez dela arau hori betetzen.

Autogintza-industriak aitortu du fabrikatzaileek ezin dituztela 2020rako jarrita dauden kutsadura-helburuak bete eta oraingoz Euro 6 arauek ezartzen dituztenak baino 2,75 bider isurketa handiagoak onartzea nahi dutela eta helbururantz epeka hurbiltzen joatea. Horrek esan nahi du Euro 5 arauak ere ez dituztela beteko.

Ondorioa, hortaz, hauxe da: autogileak ez badira erabiltzen ari NOx-ak murrizteko teknologia, komenentziagatik eta kostuagatik da. Teknologia hedatuenak urea erabiltzen du, iheseko gasetan atomizaturik sartzeko. 
Urea-ontzia handia balitz astuna litzateke eta txikia izanez gero sarri bete beharko litzateke. Fabrikatzaileek ez diete konplikatu, ez garestitu nahi mantentzea bezeroei, eta autoa ureaz kargatu beharra itsusia litzatekeela pentsatzen dute. Ostera kamioi- eta autobus-gidariek, ibilgailu handiak eta garestiak erabiltzen dituztenez, ez dute arazo hori.

Wednesday, October 21, 2015

Diesel motor garbien kutsadura-arazoak

Airearen kutsadura arazo larria da
Atmosfera kutsatzen duten substantziak oso kaltegarriak dira osasunarentzat, partikulak batez ere. Nitrógeno dióxidoa (NO2) eta ozonoa (O3) oso toxikoak dira eta oso ondorio txarrak eragiten dituzte ekosisteman.
Ondorio txar horiek ekonomiari ere kalteak ekartzen dizkiote; osasun-sistemari sortzen dizkioten kostuak, besteak beste.
Horregatik, airearen kalitateari buruzko europar zuzentarauek mugak ezarri dizkiete aireak eduki ditzakeen substantzia kutsagarri horien balioei. 
Errepideetako trafikoa da airearen substantzia kutsagarri askoren iturburua. Horixe da partikulen eta NOx gasen jatorri nagusietako bat, batez ere hirietan.

Airea kutsatzen duten substantziak

Alderdi batetik partikulak ditugu eta bestetik gasak. Partikulak horrela sailkatzen dira tamainaren arabera:

  • PM10 10 μm baino txikiagoak
  • PM2,5 2,5 μm baino txikiagoak. Hauen artean aipamen berezia merezi dute 0,01 eta 0,5 μm arteko partikula ultraxeheak.
Ibilgailuen motorrek isurtzen dituzten partikulen artean bi motatakoak bereizten dira: primarioak eta sekundarioak. Partikula primarioak ihestututik irteten direnak dira. Osagai nagusia kedarra da. Hau, osasunarentzat kaltegarria izateaz aparte, berotegi efektuaren eragileetako bat da. Diesel motorrek kedarrez osaturiko partikula ultraxeheak igortzen dituzte atmosferara. Partikula sekundarioak ere ultraxeheak dira, kanpoko airean sortzen direnak, diesel motorrek eta gasolinazkoek  ihestutuetatik isurtzen dituzten gas aitzindarien ondorioz. Gas aitzindari nagusiak nitrogeno oxidoak eta erre gabeko hidrokarburu lurrunkorrak dira. NOx gasek nitrato amonikozko partikulak osatzen laguntzen dute eta hidrokarburu lurrunkorrek, berriz, aerosol organiko sekundarioak. Partikula sekundarioak ezin dira ibilgailuan irazi, kanpoan sortzen direlako, eta horregatik arazo konpongaitz bat sortzen dute. Gasolinazko motorrek aerosol organiko sekundarioak sortzen dituzte, batez ere zuzeneko injekzioaren teknologia erabiltzen dutenek.

Badira partikula primario batzuk pneumatikoen, enbrageen, balazten eta errepidearen higaduragatik sortzen direnak, galtzadan jalkitzen direnak eta gero ibilgailuen trafikoak airean esekitzen dituenak.


Errepideko garraioaren eraginez sortzen diren partikula primarioak batez ere partikula-irazkirik gabeko diesel motorrek isuritakoak dira. Diesel motorrak garai batean ibilgailu astunek bakarrik izaten zituzten baina ibilgailu partikularretara hedatu dira, CO2-aren isurketen eta erregai-kontsumoaren aldetik abantailak dituztelako. Diesel ibilgailuen partikula primarioen isurketa gehienak ibilgailu partikularrek, batez ere teknologiarik aurreratuenez ekipatuak ez diren ibilgailu zaharrenek sortuak dira.


Gasolinazko motorrek isurtzen dituzten partikula primarioak motor motaren araberakoak izaten dira. Injekzioa erabiltzen dutenen artean bi motatakoak daude: zeharkako injekzioa erabiltzen dutenak eta zuzeneko injekzioa erabiltzen dutenak. Zeharkako injekzioan erregaia ez da zilindroan bertan injektatzen baizik eta aurrean dagoen ganbera batean eta zuzenekoan, aldiz, zilindroan bertan. Zeharkako injekzioa erabiltzen duten gasolinazko motorrek oso partikula gutxi isurtzen dituzte, partikula-irazkiz hornituriko diesel motorren antzera. Ostera, zuzeneko injekzioa erabiltzen duten gasolinazkoek aintzat hartzeko adinako partikula kopuruak isurtzeko joera dute. Horregatik, Europako Batzordeak 2011n zuzeneko injekzioa erabiltzen duten motorrek isurtzen dituzten partikulen kopuruak mugatzeko arau bat atera zuen. Horren ondorioz, gaur egun zuzeneko injekzioa erabiltzen duten gasolinazko motorrek ere partikula-irazkiz hornituriko diesel motorren pareko partikula-isurketak dituzte.
Erregaiaren errekuntzari dagokion NO2 nitrogeno oxidoa partez zuzenean ihestututik irteten da eta partez zeharka osatzen da atmosferan dagoen NO nitrogeno oxidotik abiatuz.  

Isurketei buruzko arauak
1997az geroztik isurketei buruzko europar arauek, Euro arauak deritzenek, substantzia kutsagarri primarioen isurketak mugatzen dituzte ibilgailu berrientzat. Arauak desberdinak dira ibilgailu astunentzat eta arinentzat. Oraintsu arte bi motetako nitrogeno oxidoen multzoa, NOx-en kopurua neurtzen zen. 2014ko urtarrilaren 1etik, ordea, ibilgailu astun berriek isurtzen dituzten bi oxido moten neurketak bananduta egin behar dira.

Euro arauak gogortzeak partikula-irazkien erabilera areagotzea ekarri du eta horrekin diesel ibilgailuen isurketak asko gutxitu dira. Orain indarrean dagoen Euro6b arauak muga bana ezarri die diesel ibilgailuei eta gasolizazkoei. Dieselek merkaturatu ahal izateko 80 mg/km NOx baino gehiago ezin dute isuri. Aurreko arauan 180 mg/km onartzen zitzaizkien. Gasolinazkoei, berriz, aurreko arauan onartzen zitzaizkien 60 mg/km-ak onartzen jarraitzen zaie.

1997tik hona Euro arauak errespetatzen diren egiaztatzeko erabili izan den erabilera-zikloa ez da benetan adierazgarria, ibilgailuek errepideko eta kaleko funtzionamenduan dituzten isurketei dagokienez. 


Ziklo horren izena New European Driving Cycle (NEDC) edo MVEG (Motor Vehicle Emissions Group) da. Ziklo hori turismoen isurketak eta erregaiaren kontsumoa neurtzeko pentsatua da, teorian Europan autoek izaten duten erabilera tipikoan oinarritua. Praktikan neurketa horrek ematen dituen balioak lortu ezinezkoak gertatzen dira.

Berez gasolinazko ibilgailuentzat pentsatua zen baina gero dieselentzat ere erabili da. Ziklo hori diseinatu zenean Europan erabiltzen ziren autoak arinagoak eta potentzia txikiagokoak ziren. Oraingo autoek askoz azelerazio handiagoak egiten dituzte, hau da denbora laburragoak 0tik 100 km/h-ra iristeko. Ziklo horrek, besteak beste diesel autoen NOx gasen isurketak gutxiesten ditu.

Orain beste proba bat ari dira diseinatzen, World Light Vehicles Test Procedure (WLTP) deiturikoa, ibilgailu arinentzat, direla turismoak direla ibilgailu komertzial arinak.


Isurketak murrizteko teknologiak

Arauak gogortu ahala, substantzia kutsagarrien isurketak murrizteko teknologiak gero eta ibilgailu gehiagotan erabiltzen dira. Nolanahi ere, zaila da aldi berean
diesel ibilgailuen partikulen isurketak eta NOx gasenak saihestea. Bi motetako substantzia kutsagarriak osatzea errekuntzaren kalitateak baldintzatzen du. Erregaia hobeto errez, partikulen isurketa murrizteak nitrogeno oxido gehiago isurtzea dakar, eta alderantziz, nitrogeno oxidoen isurketa murrizteak errekuntzaren kalitatea txartzea, eta, beraz, partikula gehiago isurtzea.

Zenbait parametroren arabera alda daiteke bi fenomeno horien artean dagoen menpekotasuna, hala nola erregaiaren formulazioaren bitartez, motorraren diseinuaz, injekzioaren presioaz, iheseko gasen parte bat birzikularaziz eta hori guztia motorraren funtzionamendu-parametroak, batez ere injekzioarenak,  zorrozki kontrolatuz.

Bi fenomenoak hobeto kontrolatzeko, beharrezkoa da tratamendu aurreratuagoak erabiltzea: batetik partikula-irazkiak eta bestetik NOx gasak murrizteko katalizatzaileak.

Poto katalitikoei esker, 1990eko hamarkadaz geroztik asko murriztu dira gasolinazko motorren karbono monoxidoaren (CO) isurketak, hidrokarburoenak eta NOx-enak baina poto katalitikoak ez dira gai diesel motorren NOx-en isurketak murrizteko, motor horiek erregaia erretzeko duten moduagatik.

Partikula-irazkiei dagokienez, 2000. urtean agertu ziren lehenbizikoak eta 2011z geroztik ezinbestekoak dira diesel ibilgailu arinek arauak beteko badituzte. Ordutik honako diesel ibilgailu berriek irazki itxiak dituzte. Irazki horiek diesel ibilgailuen 0,023 μm baino handiagoak diren partikulen %95 pisuan eta %95 kopuruan jasotzeko gai dira.

Irazki itxi batzuk badira, katalizatuak esaten zaienak, NO2 gehiago isurtzea eragiten dutenak baina garatu dira dagoeneko arazo hori ez duten irazkiak ere.

Beste irazki batzuk irekiak dira. Horiek partikulen %30-%50 baizik ez dute jasotzen eta ez dira gai arauen eskakizunak betetzeko. 

Ibilgailu arinen NOx gasak tratatzeko bi sistema ari dira fabrikatzaileak aztertzen: SCR (Selective Catalytic Reduction), urea forman daramaten amoniakoarekin oxidoen erredukzioa lortzen dutenak, errekargatu behar izaten direnak, eta NOx tranpak.
Tranpa horiek adsortzioaz baliatzen dira. Adsorbatzaileak, zeolitak esate baterako, NO eta NO2 molekulak harrapatzen ditu belaki baten antzera. Tranpak, asetzen denean, belaki bat urez asetzen den bezala, ezin du NOx gehiago adsorbatu. Horregatik zenbait sistema asmatu dira tranpa purgatzeko. Sistema horietako batek diesel erregaia erabiltzen du helburu horrekin. Erregaiak NOx-ak askatzen ditu eta horiek hidrokarburoekin erreakzionatzen dute, ura eta nitrogenoa emanez. Hidrogenoa ere erabil daiteke baina arriskutsua eta metatzen zaila da. 

AEBetako merkatuan 2008tik aurrera saldu diren Volkswagen Jetta TDI garbiak eta Volkswagen Tiguan-ak NOx tranpa erabiltzen dute hain zuzen.
.

Friday, October 16, 2015

Zertan datza Volkswagenen iruzurra?

Iturria: Vox

2009az geroztik Volkswagen software iruzurti bat instalatzen ari izan da AEBetan saldu dituen 482.000 auto "diesel garbi"etan, autoaren kutsadura-kontrolak isurpenak kontrolatzen direnean soilik funtziona dezan. Egoera horretatik kanpo, ibilgailuek aska ditzakete konposatu arriskutsuak kontrolik gabe. 


AEBetako Ingurumena Babesteko Agentziak 2015-09-25ean adierazi zuen Volkswagenek Aire garbiaren legea urratu duela, eta, arazo hori duten autoetan behar diren aldaketak egitea agintzeaz aparte, 18 mila milioi dolarreko isuna jar diezaioke marka alemanari. Arazoa Golf, Jetta, Beetle eta Passat modeloetako TDI bertsioek dute. Justizia sailak kargu kriminalak ere ari da aurreikusten. 


Volkswagenek aitortu du mundu osoan zehar saldutako 11 milioi diesel autok kontroletan iruzurra egiteko softwarea daukatela, gehienak Europan dabiltzanak nonbait. Benetan arazo larria du hortaz Volkswagenek. Martin Winterkorn enpresaburuak dimisioa aurkeztu du.

Konpainiak 2015eko eta 2016ko diesel ibilgailu garbiak saltzeari utzi dio AEBetan eta orain errepidean dabiltzan milioika autotan aldaketak egin beharko ditu. Dagoeneko 7 mila eta 300 milioi dolar jarri ditu arazoari aurre egiteko. Bitartean, Volkswagenen akzioak kolpean jaitsi ziren eta kapitalizazioaren herena galdu zuten astebetean.

Eskandalo honek, ordea, arazo larriagoak azaleratu ditu: zergatik egin behar zuen Volkswagenek iruzurra? Eta zergatik izan zaio hain erraza urtetan erregulatzaileak engainatzea? Galdera horiei erantzuna bilatzeko, lehenik eta behin, diesel ibilgailu garbien historia nahasiari begirada bat eman behar diogu. Ustez, diesel autoek erregai-kontsumo txikiagoa eta kutsadura gutxiago eragiten dute. Bi gauzak aldi berean lortzea ez da erraza.

Gaur egun erabiltzen diren barne eztandako motorrak bi motatakoak dira: dieselak eta gasolinazkoak. Bakoitzak bere alde onak eta txarrak ditu. Diesel motorrak aspalditik oso erabiliak izan dira Europan, batez ere erregai gutxi kontsumitzen dutelako. Diesel erregaiak energia gehiago dauka litroko gasolinak baino, eta diesel motorrek errendimendu hobea dute. Karbono dioxido gutxiago ere isurtzen dute, baina badute alde txar bat ere: nitrogeno oxido (NOx) gehiago isurtzen dituzte. Gas horiek kutsagarriak eta osasunarentzat kaltegarriak dira.

Arrazoi horiengatik diesel autoak ez dute arrakasta handirik izan AEBetan. Europan, aldiz, isurketak mugatzeko arauak laxoagoak izan dira, erregaiaren kontsumo txikiagoaren mesedetan. Europan turismoen hirutik bat gutxi gorabehera dieselak dira. AEBetako politikak, ordea, aldatu egin dira 2009az geroztik, Obamaren administrazioak estutu egin ditu kontsumoa gutxitzeko arauak eta gainera diesel teknologia garbiago bihurtzen joan da, sufre gutxiago daukaten erregaiei, motorretan lortu dituzten hobekuntzei eta isurketak kontrolatzeko teknologiari esker. Horregatik, auto-fabrikatzaileek interes handiagoa izan dute diesel auto "garbiak" kaleratzeko. Auto horiek kontsumoaren eta kutsaduraren arteko kontraesan hori ez zutela zioten. Auto horiek gero eta gehiago zabaldu dira AEBetan, nahiz eta oraindik ere %1 baizik ez diren.
 

2009az geroztik, Volkswagenek 482.000 diesel auto garbi baino gehiago saldu ditu, lau zilindroko turbo injekzio zuzeneko motorra dutenak. Passat, Jetta, Golf, Beetle, eta Audi A3 modeloetakoak daude horien artean. Kontua da Volkswagenek ez duela lortu errendimenduaren eta kutsaduraren arteko oreka hori, eta gezurretan ibili dela, bai baitakigu orain autoak daraman softwarean kodea sartu duela direkzioaren eta pedalen mugimenduak detektatzeko eta horrekin probak laborategian, autoa geldirik dagoela, egiten zaizkionean motorraren funtzionamendua automatikoki aldatzen duela, nitrogeno oxidoen isurketak gutxitzeko. Errepidean, ordea, kutsaduraren kontrola desaktibaturik egoten da.

Urtetan inor ez da ohartu amarruaz baina International Council on Clean Transportation izeneko talde independente batek jakin nahi izan zuen zergatik ziren hain desberdinak laborategiko probak eta errepideko funtzionamendua. Hori argitu nahian, West Virginia Universityko ikertzaileekin elkarlanean, saiakuntza bat egin zuten, auto baten ihestutuan sentsore bat jarrita, eta San Diegotik Seattleraino joan ziren. Emaitza txundigarria izan zen, arauek ezartzen zituzten mugak baino 15-35 bider handiagoak izan baitziren nitrogeno oxidoen isurketak.

2014ko maiatzean, bai Californiako airearen kutsaduraz arduratzen den agentziak eta bai Ingurumenaren Babeserako Agentziak (EPA) Volkswageni agindu zioten iker zezala eta konpondu arazoa. Konpainiak erantzun zien hori egina zuela. Berriro ere, autoek ondo pasatzen zituzten laborategiko probak baina errepidekoak ez. Une horretan, EPA galdeketa zorrotzak egiten hasi zitzaion Volkswageni diferentzia horretaz, are mehatxatuz ez ziola onartuko diesel auto garbien 2016ko lerroa. Azkenean Volkswagenek aitortu zuen softwarean ezkutatua zeukala iruzurra egiten zuen kodea. Eskandaloa piztu zen.


Volkswagen-ek ez du azaldu zehazki zergatik egin duen iruzurra baina kanpoko analistek badute susmo sendo bat: NOx-en isurketen kontrolak seguru asko autoen errendimendua jaisten du aktibatzen denean. Bestela esanda, Volkswagen ez da gai izan errendimendu ona eta legeak onartzen dituen mugen barruan mantentzen diren isurketak dituzten motorrak egiteko, edo ezin izan du hori egin, nahiko lituzkeen irabaziak lortzekotan.  Beraz, errendimenduaren eta kutsaduraren arteko konpromiso hori garbitasuna sakrifikatuz "konpondu" zuten. Hori erregulatzaileak engainatzeko software baten bidez egin zuten. Legearen kontrakoa zen hori eta harrapatu egin zituzten.

Dena den, Volkswagen ez da izan lehen konpainia saiakuntzetan iruzurra egiten. Beste batzuek ere, hala nola Caterpillar eta Volvo kamioi-fabrikatzaileek antzeko zerbait egin zuten 1998an. Laborategiko probetan kutsagarri gutxiago isurtzeko programatu zituzten beren kamioiak, eta errepidean, aldiz, ez zen hori bera gertatzen. Hori ikusita, 2017ko modeloentzat Europako erregulatzaileek laborategiko probez gain errepidekoak ere eskatuko dizkiete auto-fabrikatzaileei.

AEBetako eskandaloa ez da horretan geratu. Konpainiak aditzera eman du munduan zehar salduriko 11 milioi diesel auto garbik arazo hori dutela. Auto horietako gehienak Europan daude. Konpainiak erabaki du Volkswagen eta Audi marketako TDI diesel motor garbiak dituzten autoak AEBetan saltzeari utzi egingo diola, eta litekeena da salduak dituenei arazoa konpondu behar izatea eta gainera sekulako isuna ordaindu beharra ere bai. AEBetako Aire garbiaren legeak auto akastuneko 37.500 dolarreko isuna jartzea ahalbidetzen du. Hori gertatuko balitz isuna guztira 18.000 milioi dolarrekoa izan liteke. Horrek zer zama lekarkiokeen ohartzeko pentsa konpainiaren iazko irabaziak 12.000 milioi dolarrekoak izan zirela.

Monday, September 7, 2015

GoogleDocs-ek euskaraz diktatzen zaiona testu bihurtzen du

Lehenik eta behin, esan dezadan probatu dudala eta nahiko ondo funtzionatzen duela. Probatu nahi baduzu hauxe egin behar duzu:

1. Chrome nabigatzailean GoogleDocseko (edo Google Driveko) testu-dokumentu bat sortu.
2. Fitxategia menuan Hizkuntza Euskara hautatu3. Tresnak menuan hautatu ahots bidezko idazketa


4. Sakatu mikroaren ikonoa eta hasi diktatzen

Friday, September 4, 2015

Hizketa askearen analisi automatikoaren bidez psikosi-krisiak aurreikustea lortu dute

Iturria: Nature
Psikiatrian ez dago beste espezialitate batzuetan erabili ohi diren proba kliniko objektiboen modukorik. Alabaina, IBMk, Columbia Unibertsitateko Zentro Medikoak eta Hego Amerikako ikertzaile batzuek garatu duten programa informatiko batek, hizketa automatikoki analizatuz, iragar dezake eskizofrenia-krisi bat arriskua duten gazteengan.

Eskizofrenia duten pertsonek hizketan asaldura arinak dituzte, are lehen aldiz psikosia garatu aurretik.  Programa informatiko horrek simulatzen du nola ulertzen duen giza garunak elkarrizketen trankripzioetan erabilitako hizkuntza.  34 pertsonarengan hizketako esaldi batetik hurrengora esanguraren jarioa moteltzea eta hizketaren konplexutasunaren markatzaile gramatikalak aztertuz lortu dute gero psikosia garatu zuten bost pertsonak identifikatzea.

Esperimentuaren helburua zen, berbaldien analisi automatikoa eta ikaskuntza automatikoa konbinatuz, agertuko ziren psikosi-krisiak aldez aurretik igartzea psikosi-arriskua duten gazteengan.

Esperimentuan parte hartu zuten gazteetatik 11 neskak ziren eta gainerakoak mutilak. Hiru hilean behin probak egin zizkieten bi urte eta erdian. Horietatik bostek izan zuten krisia.

Saturday, August 22, 2015

Aro digitalean liburuak saltzeko era berriak

Iturria: BBC
Duela urte gutxi, batzuek uste zuten liburu digitalak paperezkoa bazterraraziko zuela. Hori ez da gertatzen ari. Paperezko liburuak bizirik jarraitzen du eta ebookak ere badu bere lekua. Teknologia ez da liburuaren etsaia. Teknologia liburuari, ez digitalari bakarrik, irakurlearengana iristeko bide berriak irekitzen ari zaizkio, eta hainbat esperientzia ari dira agertzen liburuaren merkatuan, mundu fisikoa eta digitala lotzeko. Hona hemen horietako batzuk:


1) Espainiako enpresa batek, SeeBook-ek, e-bookak QR kodea duten txartel fisikoen bidez saltzen ditu. Telefonoaren edo tabletaren bidez kodea eskaneatzen da e-booka jaisteko. Praktikoa dirudi e-bookak oparitzeko eta baita ere liburu-dendek opari-txartelak saltzeko era bera erabiliz e-bookak saltzeko.


Seebook zer den erakusten duen bideoa


2) Errumaniako enpresa batek Bukaresteko tren-geltokian liburuen azalez osaturiko horma-paper batez estali du horma bat. Azal bakoitzak atxikita QR kode bat du, erabiltzailea e-booka saltzen duen liburu-denda elektroniko batera bideratzen duena.
3) Chrome nabigatzailearentzako Bookindy plugina Erresuma Batuko liburu-denda independenteen Hive sarearekin loturik dago. Herrialde haietako erabiltzaileek, plugin hori erabiliz, Amazoneko dendan bilaketak egiten dituztenean, leiho bat agertzen zaie bizi diren lekuko dendetan liburu berbera zenbat kostako litzaiekeen adierazten diena. Batzuetan prezio hori Amazonekoa baino hobea izaten da edo Amazonek ez du une hartan liburua stockean. Erosketa bertako liburu-dendan egitera bultzatzen du.

4) The Pigeonhole webguneak liburuak hainbat emanalditan kaleratzeko ohitura zaharra berpiztu du. Aukera ematen du, gainera, idazleekin eta beste irakurle batzuekin  harremanetan jartzeko. Hau da, liburu-klub digital moduko bat da.

5) Liburuak telefonoetan edo tabletetan irakurtzen dituztenentzako beste zerbitzu bat Rook da. Wifi puntuetan dohainikako ebookak eskaintzen ditu. Irakurleak handik joan beharra baldin badu eta liburua irakurtzen jarraitu nahi baldin badu eros dezake. Baliagarria da tren-geltoki batean edo aireportu batean zain dagoen norbaitentzat.

Friday, August 7, 2015

Nola itzultzen ditu Google Translatek irudietako testuak?

Iturria: Google Research Blog

Iaz Googlek funtzio interesgarri bat gehitu zion Google Translateri: telefonoaren edo tabletaren kamera erabiliz jasotako testu bateko irudia denbora errealean itzultzekoa. Hona nola lortzen den hori:

Lehenik eta behin, kameratik irudia iristen denean, Google Translateren aplikazioak irudiko letrak bilatu behar ditu. Horretarako, argazkian dauden letrez aparteko irudiak, direla loreak, leihoak edo beste edozer, baztertu behar ditu eta itzuli beharreko hitzak hartu. Antzeko kolorea duten pixel mordoak eta gainera antzeko beste pixel mordo batzuetatik hurbil daudenak bilatzen ditu.

Horiek letrak izan litezke eta, batzuk besteetatik gertu baldin badaude, irakurri beharko litzatekeen lerro jarraitu bat osatuko dute. Horren ondoren, Translatek bakoitza zer letra den igarri behar du. Hor ikaskuntza sakona aplikatzen da. "Konboluziozko sare neuronalak" erabiltzen dituzte.
Konboluziozko sare neuronal bat sare neuronal artifiial bat da non neuronak garun biologiko baten ikusmen-kortexeko neuronen oso antzera baitagozkie hartze-eremuei. Ikusmen artifizialean erabiltzen dira, batez ere irudiak sailkatzeko. 

Sistema hori letrak direnak eta ez direnak bereizteko entrenatzen da. Horrela ikas dezake zer itxura duen letra bakoitzak. Gauza ez da hain sinplea, ordea, letra txukunak, garbiak, bakarrik ezagutzeko entrenatzen badugu, arriskua dugu errealitatean aurkitzen dituen letrak ez ezagutzeko. Benetan aurkitzen diren letrek errainuak, zikinkeria, arrastoak eta era guztietako akatsak izaten dituzte. Beraz, prestatu duten letra-sortzailea mundu errealeko era guztietako zikinkeriak imitatzeko gai da

Galde liteke zergatik ez ote duten entrenatu mundu errealeko letren argazkiak erabiliz. Arrazoia da zaila dela hizkuntza guztietako aski adibide aurkitzea eta are zailagoa zehazki kontrolatzea zer adibide erabiltzen diren sare neuronal eraginkor bat entrenatzeko. Hortaz, eraginkorragoa da zikinkeria simulatzea. Zikinkeria eta biraketak erabiltzen dira baina ez gehiegi, sare neuronala ez nahasteko.

Hirugarren urratsa da letra ezagunak hartu eta hiztegi batean bilatzea,  itzulpenak egiteko. Aurreko urrats guztiek era batera edo bestera huts egin zezaketenez, hiztegian egiten diren bilaketek gutxi gorabeherakoak izan behar dute. Horrela, esate baterako, "S" bat "5" bat dela interpretatu arren S-dun hitza zuzen ezagut daiteke.

Azkenik, itzulpena jatorrizko hitzen gainean eratzen da, jatorrizko estilo bera erabiliz. Letren inguruko kolorea erabiltzen da, jatorrizko letrak ezabatzeko. Horrela, itzulpena agerrarazten da, hondoak zuen jatorrizko kolorearen gainean.

Gero beste arazo bat gainditu behar da. Izan ere, emaitza ordenagailu ahaltsu batean erakutsi behar balitz, ez legoke arazorik baina telefono batean erakutsi behar da eta gainera baliteke konexioa ere motel samarra izatea. Horregatik, sare neuronalak oso txikia izan beharra dauka, eta muga zorrotzak ezarri behar zaizkio hari irakatsiko zaion datu multzoari, prozesatu behar duen informazio-dentsitatea ez dadin muga batetik gorakoa izan. 


Entrenatzeko erabiltzen diren datuak ahalik eta eraginkorrenak izan daitezen lortu behar da. Esate baterako, irakatsi nahi zaio pixka bat okerturik dauden letrak ezagutzen baina ez gehiegi okertuak. Letrak biraketa handi samarra balu sare neuronalak informazio-dentsitate gehiegi erabili beharko luke axola gutxiko gauzetan. Ahalegina egin behar da iterazio-denbora laburrak eta erakuste onak sortzen dituzten tresnak egiteko.
 

Minutu gutxiren barruan, alda ditzakete entrenatzeko datuak sortzeko algoritmoak, datuak sortu, berriz saiatu eta erakutsi. Era horretan ikus dezakete zer letra motak huts egiten duten eta zergatik. Denbora errealean gauza horiek lortu ahal izateko, sakonki optimizatu eta eskuz doitu dituzte eragiketa matematikoak.